С сайта lifesophia.narod.ru

На голове пуговка,
В носу решето,
Одна рука, да и та на спине.

Отгадка...